img

Kegiatan Prakarya Keras Lipat

Penulis: Administrator - 11 Maret 2022

Dengan sepotong kertas lipat dapat membuat sebuah bunga teratai origami.

Bagian ke 1 : Membuat “Lipatan Blintz

1. Buatlah garis petunjuk dengan melipas sepotong kertas persegi menjadi dua.     Sejajarkan tapian dan sudutnya dan buatlah lipatan yang tajam

2. Buka lipatan dan ulangi pada arah yang berlawanan.                                  Pastikan menyejajarkan tepian dan sudutnya serapi mungkin.

3. Bukalah lipatannya.                                                                                         Sekarang memiliki sepotong kertas persegi dengan lipatan/garis petunjuk yang bersilangan secara tegak lurus di tengah-tengahnya.

4. Lipatlah setiap sudut ke dalam ke arah tengah.                                                  Mulailah dari satu sudut, tarik ke arah titik tengah dan sejajarkan sisi-sisinya dengan lipatan yang Anda buat sebelumnya. Saat telah sejajar, lipat dan tekan.

5. Ulangi langkah tadi pada setiap sudutnya.                                                           Saat setiap sudut telah terlipat Anda akan memiliki persegi yang lebih kecil.

Bagian ke 2 : Membuat Bunga Teratai

1. Lipatlah setiap sudut dari dasar blintz ke dalam ke arah tengah.                Bawalah setiap sudutnya ke titik tengah persegi, dan sejajarkan sudut-sudutnya, tapiannya, dan garis petunjuknya seperti yang pertama kali Anda lakukan saat membuat dasarnya.

2. Ulangi pada setiap sudut.                                                                                    Setelah Anda selesai, Anda akan memiliki bentuk persegi lagi.

3. Buatlah lipatan blintz yang lainnya.                                                                        Seperti yang Anda lakukan pada langkah sebelumnya, lipatlah setiap sudut kertas ke tengah, menyejajarkan semua tepian dan sudutnya.

4. Balikkan persegi dan buatlah lipatan blintz lainnya. Sekali lagi, Anda akan melipat sudut-sudutnya ke titik tengah sehingga Anda akan memiliki persegi yang lebih kecil.

5. Buatlah lipatan akhirnya.                                                                                         Kali ini Anda hanya akan melipat sebagian sudutnya ke dalam. Buatlah lipatan yang berukuran sekitar 10 - 20 persen sudutnya.

6. Ulangi pada setiap sudutnya.                                                                       Sekarang objek akan berbentuk segi delapan dengan sisi yang tidak sama.

7. Tariklah kelopak pertama.                                                                                      Dengan menjaga supaya objek tetap berorientasi sehingga Anda masih dapat melihat lipatan terakhir Anda, rabalah bagian bawah persegi untuk menemukan lapisan atas kelopak. Tariklah perlahan kelopaknya satu per satu, mengelilingi lipatan kecil yang Anda buat pada langkah lima dan enam. Ulangi untuk setiap kelopak.

8. Tariklah putaran kelopak yang kedua.                                                            Sekali lagi, ambillah kelopak dari bawah dan bawalah ke atas perlahan, “membalik” lipatan supaya kelopan akan terbuka pada sisi yang berlawanan.

9. Tariklah putaran kelopak yang terakhir.                                                                   Ambillah kelopak yang tersisa di bawah dan lipat ke atas dengan perlahan. Kelopak-kelopak ini akan lebih mendatar daripada vertikal, dan mungkin termasuk yang sulit untuk dilipat tanpa sobek.

Sumber: wikiHow